Πρόγραμμα Αποταμίευσης – Insurance Savings Plan

Posted Leave a commentPosted in Ασφαλιστικά Νέα

Χρόνος Ανάγνωσης: 2 λεπτά Σε αναφορά με τις έννοιες Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης ή Σύνταξης και λόγω της επιτακτικής ανάγκης των βασικών απαιτήσεων της ζωής για εκπαίδευση, νέα εργασία, δημιουργία οικογένειας και ενίσχυση εισοδήματος, καθίσταται πλέον αναγκαίο να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό διαθέσιμο από τον καθένα για την κάλυψη των προγραμματισμένων και μη δαπανών. Η αντιμετώπιση των δαπανών αυτών λόγω […]

Ασφάλιση Πυρός- Fire Insurance

Posted Leave a commentPosted in Ασφαλιστικά Νέα

Χρόνος Ανάγνωσης: 2 λεπτά Η ασφάλιση πυρός έχει γίνει συνώνυμη με τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση του ανθρώπινου συμφέροντος και των περιουσιών τους είτε αναφερόμαστε σε κινητά υλικά αγαθά είτε ακίνητα. Κάνοντας λόγο για ακίνητη περιουσία γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε για τις κατοικίες αλλά και τις επιχειρήσεις. Η ασφάλιση αυτών είναι πολύ σημαντική γιατί παρέχουν αποζημίωση για ζημιές υλικών […]

Προστασία Ζωής-Life Insurance

Posted Leave a commentPosted in Ασφαλιστικά Νέα

Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 λεπτό Προστασία Ζωής – Life insurance Ο Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής – Life insurance for ever, συμπεριλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών κινδύνων που απειλούν τη ζωή (ασφαλίσεις θανάτου) αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της (συνταξιοδοτικά προγράμματα). Βασικές καλύψεις του Κλάδου Ζωής είναι οι ακόλουθες : Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου Ανικανότητα / αναπηρία […]